Verus 2011

2011

Zima je bila zmerna, a dolgotrajna. Nizke temperature so trajale vse do konca marca. Sledila je nagla in močna otoplitev, ki je pospešila odganjanje. Skrbele so nas občasne spomladanske ohladitve. V začetku maja, ko so poganjki že bili lepo razviti, so se temperature spustile do 2°C, v dolinah in nizkih legah se je pojavil mraz. Vinogradi niso bili prizadeti.

Cvetenje se je kljub ohladitvam začelo zgodaj (25. maj) in je v lepem vremenu potekalo brez težav. Padavin je bilo malo in že konec junija nas je primanjkovalo vode. Nadaljevalo se je sušno in vroče vreme, rast se je sredi poletja skoraj ustavila. K sreči je konec julija padlo dovolj padavin za nemoten razvoj grozdja. Avgust in september sta bila suha in nadpovprečno vroča, kar je pospešilo dozorevanje.

S trgatvijo smo zato pohiteli. Začeli smo 7. septembra s sauvignonom, končali 4. oktobra šiponom. Vreme je bilo ves čas lepo, sončno in brez padavin. Temperature so bile visoke in morali smo zelo paziti, da smo v klet pripeljali nepoškodovano in hladno grozdje.

Kljub visokim temperaturam med trgatvijo smo uspeli ohraniti sortne značilnosti. Grozdje je bilo zelo zrelo, sladkorne stopnje nad povprečjem. Količinsko je bil nekoliko nad načrtovanim.

Verus 2010

2010

Zima je bila blaga, nadpovprečno topel je bil februar. Zaradi hladnega obdobja v marcu pa se dolgo ni poslovila in začetek rasti je bil v dolgoletnem povprečju. Cvetenje se je začelo 4. junija, nekaj dni pozneje od povprečja. Potekalo je brez težav in nastavek pridelka je bil zelo dober.

Veliko padavin v maju in juliju je povzročilo bujno rast in težave s peronosporo, ki pa so bile obvladljive. Sledilo je zelo težko poletje. Veliko deževnih dni, soparno vreme in bujna rast so nudili odlične pogoje za razvoj oidija, ki je napadel z vso silo tako, da ga pri najbolj občutljivih sortah in izpostavljenih legah nismo uspeli preprečiti. V avgustu in septembru ni bilo običajnega vročega, suhega, vetrovnega obdobja, ki ustavi razvoj bolezni in omogoči optimalno dozorevanje. Namesto tega smo ponovno dobili veliko deževnih dni, nadpovprečno količino padavin in hladno vreme. To je upočasnilo dozorevanje; grozdje, ki je bilo že prizadeto zaradi oidija, je napadel še botrytis.

Pred trgatvijo smo bili v veliki dilemi in skoraj brezizhodnem položaju. Vedeli smo, da nam za optimalno zrelost manjka 10 sončnih dni, hkrati pa nas je že ogrožal botrytis. Potrgati nezrelo grozdje ali čakati in žrtvovati velik del pridelka? Odločili smo se počakati na zrelost, ki jo potrebujemo, ne glede na ceno. S trgatvijo smo začeli 23. septembra. To je normalen rok trgatve, a zaradi muhastega letnika grozdje ni bilo enakomerno zrelo. V vinogradih smo z veliko potrpežljivostjo odbirali samo zrele in zdrave grozde, ki smo jih pri nekaterih legah pred predelavo še dodatno pregledali na sortirni mizi. Tako smo zagotovili kakovost, ki jo potrebujemo, zaradi ostrih kriterijev pa izgubili od 30 - 60 % pridelka. Za trgatev smo porabili dvakrat več delovnih ur kot običajno.

Letnik 2010 je bil najtežji doslej. Za želeno kakovost smo žrtvovali velik del pridelka. Prepričani smo, da smo ravnali prav, saj smo kljub vsemu dobili zrela, čista, sortno značilna in zelo aromatična vina.

Verus 2009

2009

Zima je bila brez posebnosti. Pomlad je nekoliko zamujala, hladno vreme je trajalo vse do aprila. Odganjanje se je začelo normalno in rast je hitro napredovala, saj je v začetku maja bilo zelo toplo. Cvetenje se je začelo 22. maja. To je en teden pred povprečjem in je na ravni zelo zgodnjih letnikov, kot so bili 2000, 2003 in 2007.

Takoj po začetku cvetenja se je ohladilo, bilo je veliko dežja, dvakrat z močno točo. Prvič med cvetenjem, drugič v začetku debelitve jagod. Hladno in deževno obdobje je trajalo vse do polovice julija. Prednost letnika je bila izgubljena, vinogradi prizadeti zaradi toče, razvoj se je skorajda ustavil in v tem obdobju že zaostajal za povprečjem. Z zmanjšano količino smo se hitro sprijaznili, za kakovost pridelka smo bili še zaskrbljeni. Po nekaj tednih negotovosti se je vreme izboljšalo in sledilo je dolgotrajno toplo in suho obdobje, ki je bilo za vinograde blagodejno. Poletnih neurij, ki so običajna, ni bilo. Na koncu smo dobili še izredno lepo in toplo jesen.

Trgatev smo začeli 19. septembra s sauvignonom. To je povprečen začetek trgatve in kaže, da je trta nadoknadila hladno obdobje po cvetenju. Grozdje je bilo lepo zrelo in zdravo. Zaradi toplega oktobra so kisline nižje od povprečja in s trgatvijo smo morali pohiteti. Zaključili smo s šiponom in renskim rizlingom 7. oktobra. To je zelo zgodaj. Vzrok za tako hitro dozorevanje poznih sort je gotovo v sončni jeseni ter manjšem pridelku, kot posledici toče in hladnega vremena med cvetenjem.

Letnik 2009 je bil stresen. Začel se je s prednostjo, sredi rastne dobe je že zaostajal, da bi jeseni, predvsem pri poznih sortah, bil pred povprečjem. Zgodnja toča je zmanjšala pridelek za 20 – 40 %. Na kakovost k sreči ni vplivala negativno, saj so se poškodovane jagode posušile in hitro odpadle. Grozdje je bilo tako, kot si ga želimo: zrelo, zdravo, aromatično, polnega okusa. Izjemno pomembna je bila sončna, suha in topla jesen, ki je omogočila, da so poleg grozdja dobro dozorele tudi mladice, ki so odgnale po toči. Tako so bile dobro pripravljene na zimo in normalno rodnost v naslednji rastni dobi.

Verus 2008

2008

Prvi trije meseci leta 2008 so bili nadpovprečno topli in kazalo je, da se bo ponovil zgodnji letnik, kakršni so bili 2000, 2003 in deloma 2007. Zaradi hladnejše pomladi pa se je letnik hitro utiril v dolgoletno povprečje. Spomladanskih padavin je bilo ravno prav, odganjanje in začetek rasti trte sta bili nemoteni. Cvetenje se je začelo nekaj dni prej, a je zaradi nadpovprečnega števila deževnih dni in hladnejšega vremena trajalo en teden dalj kot je običajno.

Poletni meseci niso bili nič kaj prijazni. V juliju je bilo veliko deževnih dni, avgust in september pa nista ponudila daljših suhih in vročih obdobij, ki so značilna za ta čas. Neurja s točo so nenehno grozila vse do septembra in so bila najpogostejša in najintenzivnejša doslej. Za nas se je kot dovolj učinkovita pokazala starodavna, preprosta in najcenejša obramba pred točo, to je razpršenost vinogradov po regiji. Ujma namreč nikoli ne prizadene velikega območja enako močno. Od 15 vinogradov, ki jih imamo razmetanih v krogu 20 km, je toča močno prizadela le enega. V ostalih je ni bilo ali pa je bila manj intenzivna in ni povzročila nobene škode.

S trgatvijo smo začeli 13. septembra s sauvignonom s Koga, ki je bil zaradi zelo nizkega pridelka zrel dober teden pred ostalimi. Nadaljevali smo v zadnji dekadi septembra in z daljšimi presledki končali 26. oktobra. Med trgatvijo srednje poznih sort smo imeli lepo vreme, sicer hladnejše od običajnega, a brez padavin. To je bilo idealno, saj prevroči septembrski dnevi med trgatvijo niso zaželeni. V drugi polovici oktobra je bilo suho in sončno obdobje, ki je odločilno prispevalo k dozorevanju šipona in renskega rizlinga.

Letnik 2008 je po temperaturnih vsotah hladnejši od povprečja in težaven predvsem zaradi muhastega poletja. Ker smo v vseh vinogradih uvedli enošparonsko vzgojno obliko, opravili temeljito pletev in poleti odstranili odvečen pridelek, je grozdje dobro dozorelo. Nekoliko hladnejši poletni in jesenski dnevi so gotovo prispevali k ohranjanju sortnih arom, še posebej pri sauvignonu. Čas trgatve je v dolgoletnem povprečju za naše vinorodno območje. Letnik 2008 je značilen štajerski letnik.

Verus 2007

2007

Začetek leta je zaznamovala mila zima, ena najtoplejših sploh. Tudi snega ni bilo. Presenetil je le proti koncu zime. V enem dnevu je zapadlo pol metra mokrega in težkega snega, ki je drevju lomil veje in podiral daljnovode. Kljub temu je bil dobrodošel, saj je omogočil odločilno zalogo vlage v tleh. Tudi poznejši meseci so bili namreč nadpovprečno topli in suhi. To je pomenilo zgodnje in lepo odganjanje ter hitro rast vinske trte. Cvetenje se je začelo že 18. maja. Podobno kot v letnikih 2000 in 2003, tri tedne pred povprečjem.

Poletje je bilo vroče in suho. Trta k sreči ni utrpela škode. Vse je kazalo na zelo zgodnjo trgatev, ki pa se je zaradi hladne druge polovice avgusta začela »samo« 10 dni prej od povprečja. Druga polovica septembra in začetek oktobra sta bila in topla tako, da so predvsem pozne sorte dozorele v idealnih razmerah.

  • 1
  • 2