Verus novice

NOVICE

Avgust 2007: Ureditev in oprema kleti

Dalj časa smo iskali primeren objekt. Rešitev je prišla po naključnem srečanju z Andrejem Voljščem, Božidarjevim sošolcem in uspešnim podjetnikom, ki je kupil zapuščeno ormoško pekarno. Ker objekta ni potreboval takoj, nam ga je ponudil v oddajo. Med poletjem smo prostor očistili in ga do jeseni spremenili v vinsko klet. Del opreme smo imeli od prej, del smo dokupili s prihranki in z bančnim posojilom. Do trgatve 2007 bo vse pripravljeno za začetek dela v kleti.